Integrativ Mindfulness

INTEGRATIV MINDFULNESS

– En flerstrenget tilgang til nærvær, selvindsigt og kropskontakt. Århus og Vejle

SpectrumnowclockTil dig der vil dybere med nærværstræningen
Igennem det seneste årti er interessen for mindfulness vokset eksplosivt, men i både forskning og træningsprogrammer har fokus hovedsageligt været på mindfulness som behandlingsform. Dette kursus i integrativ mindfulness giver dig mulighed for at arbejde med mindfulness på en mere dybdegående måde. Kurset strækker sig over tre måneder med ca. tre uger mellem hver mødegang. Første og sidste gang afsætter vi en hel dag, så vi får god tid til at komme i ro, og fordybe os i arbejdet.

Gennem disse tre måneder vil du, udover de grundlæggende mindfulnessøvelser, få instruktion i hvordan du bringer nærværstræningen i kontakt med de ubevidste psykologiske strukturer og drivkræfter som vi alle bærer med os fra de tidligere trin i vores udvikling fra nyfødt til voksen. Denne specielle brug af mindfulness gør det muligt at opdage og frigøre energi som du ubevidst har spaltet fra eller som er fastlåst i afhængighedsmønstre og begrænser dit udsyn og din udfoldelse.

Integrativ MindfulnessKurset er bygget op så du gradvist åbner dig mod bredere og dybere aspekter af forbundethed med helheden og omverdenen. Derudover lærer du en række specifikke meditationsøvelser der øger din energi- og følelseskontakt, og som hjælper dig til at få mindfulnesstræningen omsat og forankret i en bedre kropskontakt.

 

Kurset afholdes i en gruppe med kun fem til otte deltagere, så der bliver et trygt arbejdsrum, med god plads til udveksling og feedback. CderVed kursusstart får du adgang til lydspor med grundlæggende mindfulnessøvelser, træningsark med noter og instruktion vedrørende de øvelser og fokusområder som du skal træne mellem sessionerne, samt en liste med forslag til bøger, artikler og podcasts som du kan bruge til at uddybe din forståelse af den integrativ mindfulness hvis du har lyst. Du får også adgang til lydoptagelser af undervisningen efter hver session, så du eventuelt kan genhøre det hjemme, eller så du ikke går glip af instruktionerne hvis du skulle være forhindret i at møde op til en session. Materialet er dit, så du til enhver tid kan vende tilbage til det og genopfriske kurset, når du trænger til inspiration.

Dette kursusforløb henvender sig først og fremmest til mennesker der allerede har et grundlæggende kendskab til mindfulness og har gjort sig erfaringer med at bruge mindfulness i deres egen hverdag. Kontakt mig hvis du er i tvivl om kurset passer til dig. Evt. kan du få en individuel session og lydspor som kan hjælpe dig til at træne den grundlæggende mindfulness op til kursusstart. Henvend dig gerne i god tid!

 

Datoer og tider for Århusholdet:
Lørdag d. 11. marts, kl. 10-17
Onsdag d. 29. marts, kl. 17.30-21
Onsdag d. 26. april, kl. 17.30-21
Onsdag d. 24. maj, kl. 17.30-21
Lørdag d. 10. juni, kl. 10-17

Sted: Vores Hus, Mejlgade 19 1. sal, 8000 Århus C

 

Datoer og tider for Vejleholdet:
Lørdag d. 25. marts, kl. 10-17
Torsdag d. 20. april, kl. 17.30-21
Tirsdag d. 9. maj, kl. 17.30-21
Tirsdag d. 23. maj, kl. 17.30-21
Lørdag d. 17. juni, kl. 10-17

Sted: Huset Indblik & Udsyn, Sct. Maria,  Blegbanken 3C, 7100 Vejle

Pris:
Hele kurset: 3500,-

Individuelle sessioner: 650,-

Sidste tilmeldingsfrist, Vejle: 15. marts, 2017

Tilmelding eller spørgsmål: mail@integrativvejledning.dk

 

I forlængelse af kurset har du mulighed for at tage en eller flere individuelle sessioner, hvor vi kan gå dybere ind i det der relaterer sig til netop din proces.

Mange udtrykker ønske om at gå i en fortsat gruppe, hvor de kan finde støtte og inspiration sammen med andre som deler interessen for mindfulness og indre udvikling. Afhængigt af interessen kan holdet måske blive til en fortsat gruppe. Uanset vil der være mulighed for opfølgning hvis du ønsker det.

 

IMG_0417 (1)Jeg har igennem årene fulgt med i hvordan mindfulness er blevet stadig mere populært og er nået ud til flere og flere – også her i Danmark. Det er glædeligt og der er hårdt brug for det i en tid med meget stress og depression og med en stigende følelse af pres og usikkerhed på mange fronter. Moderne mindfulness har rødder i buddhismen, men markedsføres hovedsageligt som en form for behandling eller forebyggelse. Der er relativt få steder hvor man for alvor har arbejdet på at få den dybere træning med, og opdaterer den så den passer moderne menneskers liv og udfordringer. Dette kursusforløb er udviklet på baggrund af især Ken Wilbers Full Spectrum Mindfulness og den såkaldte Vækstcenterpædagogik, der bygger på det omfattende arbejde som Jes Bertelsen og andre undervisere på Vækstcenteret i Nørre Snede har gjort gennem årene. Jeg arbejder med inspiration fra flere steder, men disse to har særlig betydning for dette kursus i Integrativ Mindfulness. Jeg har fulgt Wilbers arbejde siden 1995 og besøgt Integral Institute to gange, bl.a. som medhjælper på et af de tidlige kurser i Integral Life Practice i 2005. Det var især Wilbers lancering af Full Spectrum Mindfulness (i slutningen af 2016), der fik mig til at føle at tiden nu er moden til at tilbyde et samlet kursusforløb i Integrativ Mindfulness. Men først og fremmest er det min glæde og taknemmelighed over at have haft mindfulness og selvudvikling i mit liv gennem mere end tyve år, som får mig til at holde kurset. Jeg føler at det vil kunne møde et voksende behov for mening og helhed, og jeg håber at du som står og mangler netop dette kursus vil finde frem til det!

Karsten Skipper