Mindfulnesskurs, Trondheim, NORGE

Mindfulness – en vei til nærvær, empati og helhet

– Helgekurs ved psykoterapeut og mindfulness-instruktør Karsten Skipper

Dette helgekurset vil gi deg mulighet til å kultivere bevisst nærvær gjennom en kombinasjon av meditative, sittende, liggende og stående mindfulnessøvelser. Kurset er bygget opp omkring tre enkle elementer; nærvær, empati og helhet. De tre grunnprinsippene støtter hverandre og gir til sammen et sterkt grunnlag til å møte livets utfordringer, se mulighetene og møte hver ny dag med friske øyne og åpent sinn.

Nærværet, vår medfødte evne til å møte livet der hvor det faktisk er; her og nå, er utgangspunktet for mindfulnesstrening. Empati, eller vennlig innlevelse, handler om å få hjertet med. Evnen til å møte seg selv og evnen til å møte andre er to sider av samme sak. Denne evne er helt sentral for vår trivsel og livskvalitet og empati trening er faktisk en forutsetning for at mindfulnesstrening kan fordype sig og ikke kommer ut av balanse. Helhet omhandler i denne sammenheng vår drift mod å oppleve vår verden som hel og sammenhengende og føle at vi er forbundet med verden. Dag for dag legger vi nye opplevelser til de gamle. Mens vår verden vokser og stadig blir mere kompleks, kan bevisst nærvær og det å bli venn med stillheten hjelpe oss til å gjenfinne kontakten med enkelheten. Uten denne kontakten blir helhet og sammenheng lett til noe vi hele tiden føler vi skal jobbe for å oppnå gjennom å tilpasse oss eller fikse våre omgivelser.

Kurset henvender sig til både begynnere og øvede og krever kun at du har lyst til at delta i øvelsene og er åpen for at utforske nærværets (og fraværets) aspekter alene og sammen med andre deltakere.

Du får utlevert en CD med instruksjon til støtte for din videre trening og det vil være mulighet for fortsettelse.

Kurset foregår på dansk, men jeg er vant til norsk, og vil forsøke å fornorske mitt danske språk!

IMG_4297 (2)
Dato:
 12. til 14. mai, 2017
Tidspunkt: fredag kl. 19-21, lørdag kl. 12-17 og søndag kl. 10-16
Sted: Zenit yoga senter, Trondheim
Pris: 2200 NOK, Studerende: 1900 NOK

Tilmelding eller spørsmål: mail@integrativvejledning.dk

Du kan også få individuell konsultasjon i dagene omkring kurset.

 


KARSTEN SKIPPER
Jeg er idéhistoriker, psykoterapeut  og mindfulness-instruktør.
Jeg bor på Vækstcenteret i Danmark sammen med Torunn og vores to sønner på 4 og 1 år. Jeg har mere end tyve års erfaring med mindfulness og selvudvikling.