Re:New

Teori U og vejen videre til det integrale perspektiv

– Preworkshop på Konferencen: RE:NEW, Enzymer til dit lederskab. København, 30. januar, 2017

Hvis man bruger Teori U eller føler sig tiltrukket af modellen, kan et integralt perspektiv give et klarere billede af hvad der er dens styrke og hvordan man kan supplere den og bruge den mere præcist. Denne workshop giver en introduktion til hvordan dette kan gøres ved at tage udgangspunkt i den amerikanske filosof, Ken Wilbers AQAL-model. AQAL-modellen er ikke en ny teori som skal afløse andre teorier, men derimod en såkaldt meta-teori som har til formål at gøre det lettere at skabe sammenhæng mellem forskellige teorier og redskaber. På lidt samme måde som et styresystem gør det muligt at bruge forskellige programmer på den samme computer.

Set gennem AQAL-modellen er noget af det der er særligt interessant ved Teori U, at det er et af de få systemer der i moderne vestlig sammenhæng giver et nuanceret sprog for ændringen i vore bevidsthedtilstand. Teorien handler ikke bare om at gøre tingene anderledes, men først og fremmest om at se og opfatte en given situation på en ny og mere åben måde.

Samtidig viser AQAL-modellen at den oplevelsesorienterede eller fænomenologisk tilgang som gør Teori U stærk når det handler om at åbne en fastlåst situation, ikke er til meget hjælp når det handler om at få øje på den overordnede eller bagvedliggende forståelsesramme eller kultur, som vi oplever situationen igennem. I AQAL omtales disse bagvedliggende forståelsesrammer som udviklingsstrukturer eller niveauer . De udgør en form for skjulte landkort der kun kan opdages ved at zoom ud og se mere analytisk på det der foregår, som det f.eks. gøres i StAges-modellen (Terri O’Fallon), Spiral Dynamics (Don Beck), Action Inquiry (Bill Torbert) og i bogen “Reinventing Organisation” af Frederic Laloux.

Det er mødet mellem U teori og disse mere overordnede (strukturelle) niveauer som vi vil under søge på denne workshop.

Bl.a. vil vi komme ind på:

• Hvad er forskellen på teori U’s fænomenologiske beskrivelse og den strukturelle beskrivelse af organisationens eller personens niveau?

• Hvordan hjælper den integrative tilgang til at sikre at en god U-process bliver omsat i blivende og langsigtet forandring?

• Hvordan er den måde man bruger U teori forskellig på forskellige niveauer og hvordan kan man som facilitator tilpasse sin stil til gruppens/organisationens niveau?

• Hvordan kan den strukturelle beskrivelse af udviklingsniveauer nuancere forståelsen af vejen “fra ego til øko”?

 

Læs mere om programmet og Re:New her…