Skyggearbejde

Skyggearbejde

– Et kursus om psykens økologi og dialogen med det ubevidste

“Skyggen gør det fraværende nærværende. Den er et spor på vejen mod os selv og dem omkring os, ja endog mod de dele af os selv vi endnu ikke selv oplever, men som allerede opfattes af andre. Skyggen er ikke god eller dårlig, bare uomgængelig”

David Whyte

Video om skyggen og skyggearbejde

Mange af de oplevelser der virkelig lærer os noget, ville vi formentlig have undgået hvis vi havde kunnet vælge. Når vi ser på verden, ser vi i høj grad også på os selv. Vi ser verden i lyset at vores ophobede forestillinger, farvet af vores frygt og forhåbninger, filtreret gennem vores fordomme. I konflikterne, modstanden og bøvlet ligger spiren til de nye indsigter og muligheder. I problemet selv ligger kimen til dets løsning.

Skyggearbejde bygger på en dybt økologisk indstilling til den psykologiske balance i vores liv: Alt det vi ubevidst sorterer fra som forkert og uønsket, repræsenterer en stor mængde energi. Hvis vi prøver at ignorere “affaldet” hober det sig op, og forurener verden for os selv og vores omgivelser. Når vi derimod bearbejder det og giver det opmærksomhed, bliver det til nye ressourcer og næring til en mere bæredygtig vækst.

På kurset lærer du både procesorienterede og meditative metoder som du kan bruge til løbende at arbejde med skyggen, og åbne en vedvarende dialog med de ubevidste ressourcer. Vi benytter en kombination af Process Work, skyggemeditation fra Vækstcenterpædagogikken, og den såkaldte 3-2-1 metode som er udviklet på Integral Institute. Denne kombination vil gøre det muligt at starte med mere aktive og detaljerede undersøgelser og efterhånden opnå den samme effekt med helt korte aktive øvelser og/eller meditationer. På den måde bliver skyggearbejdet efterhånden en del af dagligdagen i takt med at du opbygger et venskab med skyggen og åbner en kreativ åre af kontakt med det ubevidste.

Kurset kan stå for sig selv og kræver ingen særlige forudsætninger. Skyggearbejdet er samtidig et vigtigt delelement i en integrativ eller integral tilgang til selvudvikling og meditation, og fungerer godt sammen med mindfulness og Integrativ Mindfulness. Kurset Integrativ Mindfulness kombinerer bl.a. grundlæggende mindfulnesstræning med kontemplativ undersøgelse af de “skjulte landkort” som vi har med fra vores livslange udvikling. Kurset i skyggearbejde lærer dig at integrere og rydde op i det fraspaltede som har det med at forfølge os og lave ravage, indtil vi omsider tager det alvorligt.

 

Praktisk info

Datoer og tider:
Lørdag d. 16. og søndag d. 17. september
Lørdag kl. 10-17 og søndag kl. 10-15

Sted: Mejlgade 19, 1. sal. 8000 Århus C

Pris: 2000,-

Sidste tilmeldingsfrist: 3. september, 2017

Tilmelding eller spørgsmål: mail@integrativvejledning.dk, tlf.: 30111308