Folkeuniversitetet

Kurser og foredrag på folkeuniversitet

Mindfulness
Foredragsrække på folkeuniversitetet i Århus, Emdrup, Herning og Kolding

Hør hvad mindfulness egentlig er for noget, hvor og hvornåer det kan bruges og hvad forskerne ved om mindfulness i teori og praksis.

Der er bred tilslutning til, at en veltrænet krop er en sund krop. På samme vis er et veltrænet sind et sundt sind. Dine tanker og følelser er helt afgørende for din oplevelse af livskvalitet.

Mindfulness handler om at træne en række mentale redskaber, som giver dig mulighed for at leve livet med al dets medgang og modgang. For vi kommer alle til at stå i en situation, hvor vi mister, bliver syge, ældes og skal dø. Men de redskaber, vi har til at leve i disse tilstande, er meget forskellige.

Forelæsningsrækken stiller skarpt på, hvordan man med mindfulness kan observere tanker, følelser og kropslige fornemmelser uden nødvendigvis at skulle reagere per impuls. Det er herigennem muligt at forbedre humør, opmærksomhed, robusthed og empati samt nedsætte symptomer på stress, angst, depression og smerte.

Få den nyeste viden om mindfulness i teori og praksis.

NB det konkrete indhold og omfang af foredragsrækken kan variere fra sted til sted. Få mere at vide via disse links:

Herning, start 23.01 2020

Århus, udskudt pga. coronakrisen. Mere info følger


Mindfulness – Introduktion til en integrativ tilgang

-Temadag på Folkeuniversitetet i Aalborg

Mindfulness styrker udøverens evne til at være nærværende på en åben og fordomsfri måde. Man bliver bedre til at opdage automatiske reaktioner og fastlåste antagelser. Dermed bliver man mere fri til at gøre op med uhensigtsmæssige reaktionsmønstre og bryde ud af negative tankemønstre. Man bliver på en gang mere robust og mere fleksibel i forhold til ydre forandringer.

I det seneste årti har mindfulness holdt sit indtog på danske arbejdspladser, hvor det bruges til at forebygge og behandle stress, styrke de ledelsesmæssige kompetencer, og forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Siden midten af halvfemserne er forskning på området vokset eksplosivt, så vi i dag ved en hel del om de psykologiske og neurologiske virkninger af mindfulness.

Selvom mindfulness træningen faktisk er flere tusind år gammel, er det i moderne sammenhæng et meget nyt område, og der er stadig meget vi ikke ved så meget om endnu:

Hvordan virker mindfulness på gruppeniveau, f.eks. i en organisation eller på en arbejdsplads? Hvilken betydning har den eksisterende ledelsesstil og det psykologiske klima på virkningen af mindfulnesstræningen? Hvordan virker mindfulnesstræning på forskellige udviklingstrin, og skal den formidles og trænes forskelligt, alt efter udviklingstrin og social kontekst?

Integrativ mindfulness forsøger at besvare disse spørgsmål ved at kombinere erfaringerne og forskningen fra mindfulness med ny forskning indenfor psykologisk udvikling, systemteori, ledelsesteori med flere. Resultatet er en helt ny forståelse af hvordan den basale mindfulnesstræning bedst kan tilpasses til den aktuelle situation, og hvorfor den træning der virker godt i en sammenhæng nogle gange kan have utilsigtede og endog meget negative konsekvenser i en anden sammenhæng.

Temadagen byder på en introduktion til den integrative tilgang til mindfulness med eksempler på øvelser i både basal mindfulnesstræning og i hvordan man får den omsat og tilpasset til konkrete sammenhænge.

Folkeuniversitet i Aalborg. lørdag d. 26.10 2019, kl. 10-16. Læs mere på når programmet er klar.


Psykologisk udvikling i voksenlivet

– En temadag på folkeuniversitetet i Aalborg om voksenlivets udvikling og om hvordan informationssamfundet påvirker samfundets uudtalte idealer for modenhed

Udviklingspsykologien beskæftiger sig oftest med vores psykologiske udvikling i opvæksten, fra spædbørn til voksen, men hvad siger udviklingspsykologien om vores videre udvikling gennem voksenlivet? Temadagen byder på en tankevækkende introduktion til nyere forskning indenfor den specielle gren af udviklingspsykologien der beskæftiger sig med voksenlivets udviklingsfaser.

Vi dykker ned i nogle af de ikke alene psykologiske, men også filosofiske og eksistentielle spørgsmål som psykologien om voksenlivets mulige udvikling bringer op. Hvad vil det egentlig sige at være voksen i psykologisk forstand? Kan utilpassethed være et sundhedstegn hvis samfundet er i ubalance? Hvad sker der med vores idealer om modenhed når samfundet ændrer sig? Og hvor er disse idealer for voksenlivet på vej hen nu?

Efter en kort oversigt over et forskningsfelt der bl.a. omfatter Lawrence Kohlberg, Clare Graves og Robert Kegan, stilles der skarpt på Terri O’Fallons STAGES-model der viderefører og reformulerer forskningstraditionen fra Jane Loevinger og Susanna Cook-Greuter. STAGES modellen udpeger nogle af bud på de fundamentale drivkræfter der får os til at udvikle os som mennesker. Samtidig giver den anledning til en ny forståelse af hvordan mental ubalance som stress og depression kan have forbindelse til de udfordringer vi møder i en tid der er præget af en voldsom informationsstrøm og en udbredt oplevelse af global krise.

Folkeuniversitet i Aalborg. lørdag d. 26.10 2019, kl. 10-16. Læs mere på når programmet er klar.