Introduktion til Integrativ Mindfulness

Introduktion til INTEGRATIV MINDFULNESS

– En flerstrenget tilgang til nærvær, selvindsigt og kropskontakt

Integrativ MindfulnessMindfulness handler om at være tilstede i nuet og opleve det nærværende så fordomsfrit og åbent som muligt. Igennem det seneste årti er interessen for mindfulness vokset eksplosivt, men i både forskning og træningsprogrammer har fokus hovedsageligt været på mindfulness som behandlingsform. Dette kursus i integrativ mindfulness giver dig mulighed for at arbejde med mindfulness på en mere dybdegående måde.

Integrativ mindfulness integrerer den basale mindfulnesstræning med ny viden fra blandt andet psykologien og neurovidenskaben, for så præcist som muligt at kunne tilpasse den til den enkeltes situation og til de særlige udfordringer der præger vores tid. Grundlæggende handler det om at  blive ven med de kropslige reaktioner og ubevidste antagelser der uomgængeligt former vores oplevelse af nuet, og derigennem styrke nærværet. Samtidig tilbyder integrativ mindfulness en forståelsesramme som gør det lettere for dig at sætte dine og andres udfordringer ind i en større sammenhæng.

De fleste vil umiddelbart opleve positive virkninger som afspænding og ro når de begynder at træne mindfulness. Men hvis træningen for alvor begynder at virke, vil den også uvægerligt bringe nye udfordringer: Øvelserne der ellers plejede at give ro, synes måske pludselig at skabe mere uro, motivationen daler måske og tvivl, selvkonfrontation og eksistentielle kriser kan undertiden overskygge de positive oplevelser. Sådanne faser er en naturlig del af en læreproces, men det er vigtigt at forstå hvad der sker og hvordan man bedst møder og håndterer modstanden. Hvis mindfulness skal blive en livslang kilde til nærvær og  større livskvalitet, er det afgørende at nærværet i øvelserne også bliver til selvindsigt og livskunst. Dette introduktionsfoløb i Integrativ mindfulness giver dig konkrete redskaber og et vigtigt overblik som vil komme dig til nytte på den lange bane.

Kurset fokuserer på grundlæggende lag i den menneskelige psyke og er bygget op så du gradvist bevæger dig mod bredere og dybere aspekter af forbundethed med helheden og omverdenen. Samtidig lærer du et sæt specifikke meditationsøvelser der øger din energi- og følelseskontakt, og hjælper dig til at få mindfulnesstræningen omsat og forankret i en bedre kropskontakt. Udover de meditative øvelser vil du blive præsenteret for inspiration til – og øvelser i – at bruge naturen som en støtte i din mindfulnesstræning.

Ved kursusstart får du adgang til lydspor med grundlæggende mindfulnessøvelser samt træningsark med noter og instruktion vedrørende de øvelser og fokusområder du skal træne mellem sessionerne.

NB: Læs også om Informationsaftenen samme sted d. 19. maj kl. 19-21!

 

Tid:
Lørdag d. 28. maj, kl. 10-17
Onsdag d. 8. juni, kl. 17.30-21
Lørdag d. 18. juni, kl. 10-17

Sted:
Sct. Maria, Blegbanken 3-5, 7100 Vejle

Pris:
Hele kurset: 2500,-

Individuelle sessioner: 650,-

NB! Sidste tilmeldingsfrist: 10. maj

Tilmelding eller spørgsmål: mail@integrativvejledning.dk

 

I forlængelse af kurset har du mulighed for at tage en eller flere individuelle sessioner, hvor vi kan gå dybere ind i det der relaterer sig til netop din proces.

Mange udtrykker ønske om at gå i en fortsat gruppe, hvor de kan finde støtte og inspiration sammen med andre som deler interessen for mindfulness og indre udvikling. Afhængigt af interessen kan holdet måske blive til en fortsat gruppe. Uanset vil der være mulighed for opfølgning hvis du ønsker det.

 

IMG_0417 (1)Jeg har igennem årene fulgt nøje med i hvordan mindfulness er blevet stadig mere populært og er nået ud til flere og flere – også her i Danmark. Det er glædeligt og der er hårdt brug for det i en tid med meget stress og depression og med en stigende følelse af pres og usikkerhed på mange fronter. Moderne mindfulness har rødder i buddhismen, men markedsføres hovedsageligt som en form for behandling eller forebyggelse. Der er relativt få steder hvor man for alvor har arbejdet på at få den dybere træning med, og opdaterer den så den passer moderne menneskers liv og udfordringer. Dette kursusforløb er udviklet på baggrund af især Ken Wilbers Full Spectrum Mindfulness og den såkaldte Vækstcenterpædagogik, der bygger på det omfattende arbejde som Jes Bertelsen og andre undervisere på Vækstcenteret i Nørre Snede har gjort gennem årene. Jeg arbejder med inspiration fra flere steder, men disse to har særlig betydning for dette kursus i Integrativ Mindfulness. Jeg har fulgt Wilbers arbejde siden 1995 og besøgt Integral Institute to gange, bl.a. som medhjælper på et af de tidlige kurser i Integral Life Practice i 2005. Det var især Wilbers lancering af Full Spectrum Mindfulness for nogle måneder siden, der fik mig til at føle at tiden nu er moden til at tilbyde et samlet introduktionskursus i Integrativ Mindfulness. Men først og fremmest er det min glæde og taknemmelighed over at have haft mindfulness og selvudvikling i mit liv gennem mere end tyve år, som får mig til at holde kurset. Jeg føler at det vil kunne møde et voksende behov for mening og helhed, og jeg håber at du som står og mangler netop dette kursus vil finde frem til det!