Grupper

Mindfulness, meditation og eksistens

– grupper med fokus på selvudvikling i et integrativt ind- og udsyn

I grupperne arbejdes der ud fra en integrativ tilgang, hvor mindfulness kombineres med andre former for meditation, og hvor der lægges stor vægt på at få vævet meditation og selvudvikling ind i den personlige process, som den udfolder sig i hverdagen.

Vi mødes to til fire gange i halvåret. Der vil typisk være mellem fem og otte deltagere, hvilket giver god plads til individuel sparring, og gør det muligt at opbygge et rum med en høj grad af fortrolighed og tryghed. Man kan sagtens have en professionel, faglig motivation for at deltage i gruppen, men omdrejningspunktet er den personlige udviklings-process. I modsætning til en uddannelse, er der derfor ingen fast tidsramme, ingen eksamen og intet fast læsepensum. Indholdet er tilpasset gruppens deltagere. Da man frit kan forlade gruppen og ikke er bundet til at møde op hver gang, vil gruppen sædvanligvis ændre sig over tid, men i princippet er gruppen en ramme som man kan vende tilbage til, og hente inspiration og støtte i – også igennem fem, ti eller femten år!

Mindfulness og Selvudvikling

Mindfulness, eller bevidst nærvær, er kendetegnet ved en åben og undersøgende holdning og er især blevet kendt som en behandlingsform, der hjælper til at genoprette og vedligeholde den basale psykiske balance. Praktiseret med vedholdenhed, intelligens og hengivelse vil vil mindfulness – udover at skabe balance – føre til et dybere selvkendskab og i sidste ende til rigere livsudfoldelse, større meningsfylde og mere frihed. Det er dette landskab af selverkendelse – almindeligvis kaldet selvudvikling – som vi vil bevæge os ind i grupperne.

Selvudvikling kan beskrives som en form for livskunst, der tager afsæt i søgen efter en mere ægte måde at leve sit liv på, med mere ærlighed og mere klarhed omkring ens egne kvaliteter og ens mere vedholdende personlige udfordringer. Når man inviterer lys på de ubevidste mønstre som ellers plejer at ligge hen i skygge, kan det ind i mellem blive vanskeligt. Men en bærende idé i selvudvikling er at man ikke for alvor kan få fat på sine ressourcer hvis man hele tiden prøver at undgå det vanskelige, og at det er bedre at gå udfordringerne i møde end vente til de vokser sig større – og indhenter en alligevel.

Udgangspunktet for arbejdet i grupperne er en IMG_2454-1024x782 (2)erfaring af at blidhed er afgørende hvis man vil være ven med sit sind. Et grundredskab er træningen i bevidst nærvær, hvor vi prøver at give slip på den resultatorienterede indstilling, der præger hverdagens travle sind, og begynder at værdsætte og lytte ind i det under det er, bare at være til. Vi arbejder integrativt, hvilket vil sige at vi kombinerer de meditative øvelser med en række tilgange der hjælper til at forbinde erfaringerne fra meditationen med hverdagen, de dybereliggende eksistentielle temaer, samt øget kontakt til krop og følelser. Formen vil derfor veksle mellem mindfulness og andre meditative øvelser, kommunikationsøvelser, afspænding og enkle fysiske øvelser baseret på yoga og chi gong.