Mindfulness

Integrativ Mindfulness

Mindfulness er en meditationsform der især har rødder i buddhistisk nærværsmeditation. Det er en enkel, men kraftfuld træning, som går ud på at gøre plads for vores naturlige evne til at hvile i nuet med et vågent og inkluderende sind.

I sin essens er mindfulness fri af specifikke religioner og dogmer, og den er et særdeles nyttigt redskab til at opretholde indre balance og skabe rum for fordybelse og mening i livet.

Hvorfor integrativ mindfulness?

Selvom der både i nutiden og historisk er varierende opfattelser af hvad mindfulness helt præcist er, benytter de fleste moderne mindfulnessskoler en variation over følgende enkle definition:

Vågen ikke-dømmende opmærksomhed i det nuværende øjeblik.

Men selv med dette enkle og almenmenneskelige udgangspunkt er mindfulnesstræning i praksis mange forskellige ting, og ikke mindst er der store variationer i opfattelsen af formålet med træningen og hvad det er man mener at kunne opnå ved at træne mindfulness.

Med en integrativ, eller integrativt informeret, tilgang til mindfulness menes en tilgang der anerkender at:

1. …man kan træne mindfulness af meget forskellige grunde og træningens “rette” form og omfang afhænger af hvad man ønsker at få ud af den.

2. …mindfulness ikke kan ordne alt for alle. Der er situationer hvor mindfulnesstræning ikke er en god idé, og mennesker der kunne bruge tiden bedre på noget andet.

3. …det ofte er en god idé at supplere med andre tilgange (som f.eks. andre meditationsformer, kropstræning, terapi, kost, eksistensfilosofisk afklaring) afhængig af hvem og hvor man er.

Dette er blandt andet vigtigt fordi…

Mindfulness er især blevet kendt som et middel mod stress og depression, og som en træning i at kunne stå fast og bevare roen i pressede situationer. Det er imidlertid meget mere end det. Hvis man er interesseret i de dybere aspekter af mindfulness – hvor det bl.a. handler om at opnå dybere selvkendskab, blive fri af sindets vanemønstre, og turde møde det ukendte åbent – må man bevæge sig udover rammerne for de mest populære træningstyper i den nuværende bølge af interesse for mindfulness. De populære tilgange trækker hovedsageligt på kognitive og adfærdspsykologiske modeller af psyken og som andre modeller har de deres egne styrker og svagheder.

Forenklet sagt er disse tilgange gode til at skabe overensstemmelse mellem vores mål og vores handlinger og bringe lys på de steder hvor vi svigter eller modarbejder de mål vi har sat os. Men hvordan ved vi at vi har sat os de rigtige mål? Hvad er virkelig vigtigt – har virkelig værdi – for os? Og er der måske alligevel noget der væsentligt at få med i det der ser ud som bøvl og forhindringer, når vi ikke kender nok til os selv og vores dybere værdier? Disse spørgsmål, og de psykodynamiske, dybdepsykologiske og oplevelsesorienterede modeller, som har deres styrke i selverkendelsens landskaber, får mindre opmærksomhed i en tid hvor præstation og synlighed er i fokus.

En integrativ tilgang hjælper til at bringe de rigtige redskaber og synsvinkler i spil i en given situation.

I forståelsen af de særlige udfordringer som søgende mennesker i det gryende globalsamfund står i, trækker integrativ vejledning bl.a. på helhedsforståelsen og modellerne bag de såkaldte integrative studier, der er opstået i miljøet omkring den amerikanske filosof Ken Wilber og Integral Institute.