Karsten Skipper

Karsten Skipper er uddannet cand.mag. i idéhistorie og religionsvidenskab med speciale indenfor integrativ tænkning. Han er desuden uddannet psykoterapeut og mindfulnessinstruktør og har en 3-årig efteruddannelse i procesorienteret psykologi fra Process Work Institute i Oregon.

Siden 1995 har Karsten beskæftiget sig indgående med meditation og selvudvikling og har i disse år dagligt praktiseret mindfulness meditation og ca. en gang om året afsat tid til meditationsretreats. En væsentlig del af hans inspiration og træning kommer fra Vækstcenteret i Nørre Snede, hvor han er kommet siden 1999, og hvor han i dag bor sammen med sin kone, Torunn Hessen Schei og deres sønner Elvin og Aslak.

Karsten stiftede i 2011 firmaet Integrativ Vejledning, der tilbyder personlig vejledning og terapi, samt rådgivning, undervisning og inspirationsarrangementer til grupper og organisationer.

Uddannelse og kurser

• cand. mag. i idéhistorie med sidefag i religionsvidenskab fra Århus universitet (2000)

• STAGES certification for coaching and psychotherapy. 18 måneders certificerings forløb for i brug af den integrative udviklingsmodel STAGES, for psykoterapeuter (2019)

• Sustainable Ledership (Sustaiable Co-Creation). 3-årig lederuddannelse organ fra Ledelse med Hjertet og Presencing Institute under ledelse af Michael Stubberup, Steen Hildebrandt and Arawana Hayashi (2013-2016)

• Psykoterapeut uddannelse ved Center for Selvudvikling (Jens Enemark) i Århus (2013)

Træningen ved Center for Selvudvikling omfatter bl.a.:

Fortsat løbende supervision

Træningsgruppe for terapeuter i brugen af Enneagrammet (2008-2013)

Terapeutisk udviklingsgruppe, samt egenterapi og drømmekurser medtræning i Bob Moores energiøvelser, psykologisk forståelse, drømmearbejde, meditativ yoga, mm.. (Ca. 4 x 3 dage pr. år, 1999-2003)

• Instruktøruddannelse i mindfulness ved Jens-Erik Risom, Skolen for Anvendt Meditation (2007)

• 4-årigt uddannelsesforløb i selvudvikling og meditation på Vækstcenteret, ved Jes Bertelsen, Neel Fasting, Jens Erik Risom, Erik Elnegaard og Hannah Jacobsen. (Ca. 5 x 4 dage pr. år, 2003-2006)

• 3-årigt certifikat, samt 5 Week Intensive Course i procesorienteret psykologi fra Process Work Institute (2005)

• Meditations træning hos Dr. Phil. Jes Bertelsen. (1999-)

• 7 x 10 dages stilhedsretreats i Vipassana meditation (Mindfulness), ud fra S.N. Goenkas system. (1995-2001)

Undervisningserfaring:

• SYNerGAIA Rehabilitering, 2020-

• Brandbjerg Højskole, juni 2011-15.

• Uldum Højskole ved forskellige lejligheder siden 2008.

• Diverse foredrag, kurser og temadage om Mindfulness, integrativ tænkning og gruppedynamik på bl.a. Folkeuniversitetet i Aalborg, Århus, Herning, Emdrup, Odense og Kolding, samt Høgskolen Stord/Haugesund, Norge, National Taekwon-do Norway, Vedfelt Instituttet, Center for Selvudvikling samt Psykologisk Institut på Århus Universitet og Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet.

• Selvudviklingsgrupper og weekendkurser i selvudvikling, meditation og procesorienteret psykologi alene og sammen med min kone Torunn, siden 2004.

Publicerede artikler:

“Earthrise – On the interplay of states and stages”, i Gunnlaugson & Brendel (Ed.D) 2020, Advances in Presencing, volume II, s. 155.

Integrativ religionspsykologi“, Psyke & Logos Nr. 2, 2007. (Med Jan Tønnesvang)

Voksenudvikling og spiritualitet“, Psyke & Logos Nr. 2, 2005. (Om Ken Wilbers nyere teorier om forholdet mellem udviklingspsykologien og de kontemplative traditioner.)

“Guder, dæmoner og mennesker hos Plutarch”, Totem tidsskrift ved Institut for religionsvidenskab, Nr. 2, 1999.