5 aftner

– i dialog med det ubevidste gennem drømme, procesarbejde og meditation

I denne gruppe arbejder vi med den stadige strøm af kreativ intelligens som i procesarbejde kaldes drømmeprocessen. Drømmeprocessen udfolder sig hele tiden både i nattens drømme og i vores vågne liv, men sædvanligvis ubevidst. Dvs. uden at vi går i kontakt med den.

Henover forløbet vil du blive introduceret til en serie af øvelser og tilgange, der spænder fra de mere aktive og ekspressive procesarbejdsøvelser over mere kontemplative og refleksive øvelser til egentlig meditation. Hele spektret af øvelser har til formål at rammesætte din egen legende og kreative kontakt med den ubevidste intelligens som den udfolder sig i dit liv for tiden.

gruppe får du mulighed for at stille ind på drømmenes sprog, og åbne døren til den kreative strøm af intelligens og visdom, som drømmene udtrykker. Når vi giver energi og opmærksomhed til drømmene-processen kan den begynde at fungere som en indre vejleder; et tilbagevendende holdepunkt hvor du kan hente støtte i vanskelige situationer, en kilde til ny inspiration og nye erkendelser, og en måde at holde og fordybe en autentisk kontakt til det, der rører sig i dig.

I gruppen vil vi arbejde med:

• At gå i dialog med det ubevidste.

• At få øje på, og arbejde med, drømmeprocessen som den viser sig i dit vågne liv, og ikke bare i de natlige drømme.

• At holde kontakt til de steder hvor drømmeprocessen er levende og få øje på underliggende temaer der er aktive.

• At bruge symboler og drømmefigure til at se dig selv, dit liv og verden med nye øjne, gennem både kreative, meditative og sansende tilgange til drømmen.

Arbejdet i gruppen er baseret på 30 års arbejde med drømme, meditation og dialgen med det ubevidste. Jeg trækker især på den forståelse af drømmeprocesser som er udfoldet i Arnold Mindells Process Work og Jes Bertelsens arbejde med drømme på Vækstcenteret og i hans forfatterskab.

NB. Dette forløb kan eventuelt kombineres med drømmegruppen, hvor arbejdet med nattedrømmene er i centrum.

Forløbet kræver ingen særlige forudsætninger, udover lyst til at lære dig selv bedre at kende.

Max. 8 deltagere

UNDERVISER
Karsten Skipper

STED

Mejlgade 19, 1. sal, Århus (NB: Det er den gamle røde bygning. Der er indgang fra gavlen som vende mod den gade der hedder Grave)

DATOER & TIDER
15/4, 29/4, 8/5, 27/5og 10/6

kl. 18:00 – 21:00

PRIS: 2.100 kr

TILMELDING
ved at skrive en mail eller sms til mig, og ved indbetaling på MobilePay nummer 44399, eller på kontonr.: 8401- 1070657 .
(Mulighed for at indbetale i 2 rater)